JUST IN

MTEx 2021 capai matlamat tingkat keupayaan pekerja ketika pandemik

by | Jul 2, 2021 | Business, HUMAN RESOURCES | 0 comments

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah berjaya menganjurkan Mini Team Excellence Innovation Showcase (MTEx) 2021 secara dalam talian serentak di MPC seluruh Malaysia, semalam.

Konvensyen ini melibatkan penganjuran dari Ibu pejabat MPC serta lima wilayah iaitu Wilayah Selatan, Wilayah Utara, Wilayah Pantai Timur dan Wilayah gabungan iaitu Sarawak dan Sabah, serta Ibu Pejabat.

Konvensyen MTEx ini merupakan platform khas untuk memberi pendedahan kepada kumpulan baharu Team Excellence (TE) dalam mempamerkan projek inovasi dan penambahbaikan yang telah dilaksanakan di dalam sesebuah organisasi.

Objektif penganjuran MTEx adalah untuk meningkatkan keupayaan dan penglibatan pekerja dalam melaksanakan projek inovasi walaupun ketika negara dalam keadaan pandemik.

Selain itu, konvensyen pada kali ini tetap dijalankan secara dalam talian atau online memandangkan keadaan pandemik yang masih belum terkawal yang mana secara tidak langsung membuka dimensi baru dalam penganjuran program-program anjuran MPC secara maya atau dalam talian.

Inisiatif Team Excellence yang dipacu oleh MPC ini telah mengukuhkan lagi budaya kreativiti dan inovasi di dalam sesebuah organisasi. Di samping itu, usaha dan inisiatif di peringkat organisasi ke arah mengukuhkan budaya inovasi ini telah membantu meningkatkan daya saing negara.

Berdasarkan laporan The Global Innovation Index 2020 telah menunjukkan kedudukan Malaysia meningkat ke tangga 33 daripada 35 (2019) dalam kalangan 131 negara. Kajian ini menunjukkan bahawa penekanan kerajaan ke arah usaha meningkatkan kreativiti dan inovasi negara telah meningkatkan prestasi negara berbanding tahun sebelumnya.

Dua inisiatif inovasi yang berterusan melalui penganjuran MTEx Peringkat Wilayah ini telah berjaya menghasilkan penjimatan sebanyak RM125 juta dari 56 projek inovasi walaupun dunia sedang berdepan dengan pandemik Covid-19.

Secara keseluruhan penganjuran Konvensyen MTEx kali ini telah disertai seramai 688 peserta dari 56 kumpulan yang mewakili 33 organisasi.

-THE MALAYSIA VOICE

SEARCH 

ADVERTISEMENT 

DO FOLLOW 

OUR CATEGORIES