JUST IN

SME Bank dorong pertumbuhan PMKS dalam memajukan ‘Ekonomi Madani’

by | Apr 30, 2024 | Business, LOCAL, NATIONAL, NEWS | 0 comments

SME Bank Malaysia terus menjadi pemangkin bagi Pertumbuhan Perusahaan Mikro, Kecil, dan Sederhana (PMKS), seiring dengan visi kerajaan untuk mewujudkan agenda Ekonomi MADANI dan menjadikan Malaysia antara 30 ekonomi terbesar dalam tempoh sepuluh tahun akan datang.

Presiden Kumpulannya, Datuk Wira Aria Putera Ismail menegaskan misi pihaknya adalah untuk memperkasakan PMKS dan memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lestari.

“Sehingga kini, kami telah menyokong lebih dari 23,880 PMKS dan menyediakan bantuan kewangan melebihi RM47 bilion.

“Kami akan terus memenuhi mandat yang diberikan untuk membangun dan memacu pertumbuhan PMKS serta meningkatkan inisiatif dalam menyumbang kepada kejayaan Ekonomi Madani,” katanya dalam satu kenyataan, hari ini.

Pada terasnya, SME Bank mengamalkan model pengurusan tadbir urus yang berkesan melalui kepemimpinan strategik dan meningkatkan takat kerangka pengurusan risiko, memastikan persekitaran yang selamat serta sokongan pembiayaan dan pembangunan kapasiti yang optimum bagi PMKS untuk berkembang dan memperluas.

Selain itu, pelbagai program inovatif telah dibangunkan, dalam meningkatkan tahap asas untuk meningkatkan mandat ekonomi Bumiputera di mana SME Bank telah memimpin inisiatif transformasi untuk memperluas akses bagi PMKS Bumiputera kepada sumber kewangan dan peluang global.

Ini termasuk memperluas usaha melintasi sempadan seperti program padanan perniagaannya, SME Bank XCESS, Business Exports Programme (BEP), dan Program Pembangunan Kapasiti & Keupayaan Vendor (PPKV).

SME Bank turut memimpin program komuniti yang memberi impak seperti iTEKAD Ishraf dan iTEKAD Penjana Komuniti yang bertujuan untuk memperkasakan usahawan yang kurang bernasib baik dan memupuk pembangunan komuniti lestari dengan peruntukan sebanyak RM 11.3 juta, selaras dengan komitmen kepada tanggungjawab sosial korporat.

Melalui anak syarikat milik penuh SME Bank, The Centre for Entrepreneur Development and Research (CEDAR) berperanan sebagai pusat latihan keusahawanan dengan menawarkan sokongan dan bimbingan yang direka khusus kepada lebih dari 80,000 peserta program untuk membantu perjalanan keusahawanan mereka sejak penubuhannya pada tahun 2013.

“Dengan komitmen kepada keterangkuman, SME Bank Malaysia menawarkan program pembangunan usahawan yang dikhususkan dan perkhidmatan sokongan kepada PMKS yang mendapat perkhidmatan maupun yang belum tersedia sepenuhnya.

“Beroperasi dengan mandat proaktif dan reaktif, SME Bank tetap tangkas dalam menangani keperluan PMKS yang berkembang pada peringkat perniagaan yang berbeza, memastikan bahawa inisiatifnya kekal responsif dan berkesan,” jelas Aria.

-THE MALAYSIA VOICE

Menara-SME-Bank.jpg

SEARCH 

ADVERTISEMENT 

DO FOLLOW 

OUR CATEGORIES